Prawnik (In-house)

Prawnik (In-house)

Miejscowość: Warszawa, mazowieckie

Twój zakres obowiązków

 • Obsługa korporacyjna spółek w Polsce i za granicą (w tym wniosków do KRS oraz rejestru zastawów);
 • Prawne opiniowanie projektów dokumentów, w tym umów, aneksów, porozumień, pism procesowych, etc.;
 • Uczestnictwo w konsultacjach prawnych z innymi działami w spółce oraz z podmiotami zewnętrznymi;
 • Sporządzanie projektów umów związanych z bieżącą działalnością spółki;
 • Sporządzanie projektów opinii dotyczących bieżącej działalności spółki, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawa energetycznego (OZE) oraz postępowania administracyjnego;
 • Bieżące wsparcie w projektach prowadzonych w spółce w Polsce i za granicą;
 • Bieżące aktualizowanie danych dotyczących spółek.

Nasze wymagania

 • Absolwent studiów prawniczych;
 • Swobodna komunikacja w języku angielskim w mowie i piśmie;
 • Dobra znajomość obsługi programów MS Office;
 • Doświadczenie w zakresie spraw korporacyjnych i bieżącej obsługi spółek (KSH), w tym ich zakładania;
 • Znajomość prawa cywilnego i gospodarczego;
 • Skrupulatność i rzetelność;
 • Komunikatywność i umiejętność nawiązywania relacji ze współpracownikami;
 • Zdolności organizacyjne oraz dobra organizacja pracy;
 • Zaangażowanie i samodzielność;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.

Ofertujemy

 • Karta Multisport;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Owoce.
Aplikuj na stanowisko - Prawnik (In-house)

  Potwierdzam, że zapoznałem (-am) się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Quanta Energy S.A. i wyrażam zgodę na kontakt w celu przedstawienia oferty współpracy… zobacz pełną treść zgody
  Dołącz swoje CV

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  Quanta Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000833510, numer NIP: 9512499450, REGON: 385771064. Kapitał zakładowy 3.535.000 zł.