Chief Construction Officer / Manager (German Market)

Chief Construction Officer / Manager (German Market)

Miejscowość: German Market

Job brief

We are in search of a highly skilled and organized Chief Construction Officer/Manager to oversee the construction of our commercial and industrial clients’ projects which include ground-mounted and rooftop photovoltaic installations.

Responsibilities

 • Meet with clients to conclude and align the scope of a project and the needed requirements.
 • Collaborate with procurement, engineers and designers to create an accurate budget and timeframe in which the project can be created.
 • Be the main point of communication between clients and engineers in determining all the specifics of each build.
 • Oversee the construction of each project and coordinate the building, delivery of supplies, placement of workforce, hiring of subcontractors, etc.
 • Ensure each project is completed on within the deadline and the set budget, and meets all local codes and regulations.

Requirements

 • Must possess a Bachelor’s Degree in engineering (preferred power engineering or construction) as well as any required state licensing
 • Must display a strong working knowledge in operations and construction practices, rounded by experience in project environment. Experience in PV projects is a plus
 • Must be a clear, concise communicator
 • Must be a motivated, hard-working individual who thrives under tight deadlines
 • Must possess a natural leadership and ability to motivate Team
 • Must be able to effectively and efficiently multitask
 • Languages: Native German, fluency in English
 • A can-do attitude is essential to the task

What we offer

 • Work in an international environment in the dynamically developing renewable energy industry;
 • Stable employment in the leading Pan-European group in the PV industry with long-term goals on the German market;
 • Entrepreneurial and end-product oriented work culture at a fast-growing company that offers more professional advancement opportunities than its peers;
 • Opportunity to join the company at an early stage of development, create and manage own team;
 • Intellectually stimulating team with the graduates from top European and US universities;
 • Attractive remuneration package
Aplikuj na stanowisko - Chief Construction Officer / Manager (German Market)

  Potwierdzam, że zapoznałem (-am) się z Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Quanta Energy S.A. i wyrażam zgodę na kontakt w celu przedstawienia oferty współpracy… zobacz pełną treść zgody
  Dołącz swoje CV

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji
  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

  Quanta Energy S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000833510, numer NIP: 9512499450, REGON: 385771064. Kapitał zakładowy 3.535.000 zł.