Volkswagen branża motoryzacyjna
16,3 MW
wielkość mocy instalacji fotowoltaicznej
22 tys.
liczba modułów fotowoltaicznych użytych do realizacji
160 mln
wielkość oszczędności PLN w ciągu 30 lat
277 tys.
liczba ton CO2 ograniczona w ciągu 25 lat