Biedronka x 250 branża retail
25000 modułów
wielkość wszystkich instalacji fotowoltaicznych
12 MW
moc całego projektu
11 mln kWh
szacunkowa roczna produkcja energii elektrycznej
9 mln
roczna oszczędność netto na zakupie energii elektrycznej