Stelmet S.A. branża produkcyjna
1850 modułów
WIELKOŚĆ INSTALACJI
1 MW
MOC
852,6 ton
ROCZNY POZIOM REDUKCJI EMISJI CO2
21 315 ton
ESTYMACJA POZIOMU REDUKCJI CO2 W OKRESIE 25 LAT