Finansowanie – Quanta Energy

PARTNER STRATEGICZNY

SUSI PARTNERS

SUSI Partners - strategiczny partner Grupy R.Power w projektach fotowoltaicznych dla przemysłu, FMCG i logistyki. W ramach współpracy pozyskaliśmy 35 milionów euro
do projektów fotowoltaicznych dla polskich firm.

SUSI Partners to szwajcarski fundusz z siedzibą w Zurychu specjalizujący się w inwestycjach w zrównoważoną infrastrukturę energetyczną w Europie. Jako wiodąca platforma inwestycyjna zainwestował już prawie 1 mld euro w efektywność energetyczną i energię odnawialną, w tym 500 mln euro w energię słoneczną i wiatrową. SUSI Partners uczestniczył łącznie w 138,8 MWp instalacji fotowoltaicznych w 20 krajach, m.in. we:

  • Francji,
  • Niemczech,
  • Włoszech,
  • Belgii,
  • Wielkiej Brytanii.

Finansowanie
w modelu ESCO

ESCO, czyli Energy Service Company, to firma oferującą usługi energetyczne, która inwestuje swoje środki finansowe, wdrażając rozwiązania energooszczędne u klienta. W praktyce jest więc kompleksowym wykonawcą usługi, dając klientowi jednocześnie gwarancję uzyskania oszczędności. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, klient generuje oszczędności, które pozwalają mu na spłatę kosztów inwestycji. Po całkowitej „spłacie” kosztów projektu, oszczędności pozostają na rachunku klienta.